+ Tình hình GDP, hoạt động sản xuất và doanh nghiệp quý 1/2021
+ Triển vọng lãi suất trong ngắn hạn
+ Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát nợ
+ Giá vàng đi xuống, USD điều chỉnh nhẹ