+ Tổng quan chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu và nhập khẩu quý IV và năm 2020
+ Cơ hội cho DN sản xuất Việt triển khai phân phối trên nền tảng thương mại điện tử
+ Tác động của Covid-19 lên nền kinh tế thế giới trong năm 2021 
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm của VND với USD cùng giảm