+ Xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt tại EU - tận dụng tối đa ưu đãi từ EVFTA
+ Tạo điều kiện tối đa để ngành công nghiệp bán dẫn phát triển
+ Eurozone đối mặt với nguy cơ suy thoái
+ Giám sát chặt chẽ dư nợ và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao