* Từ 1/7/2021 tất cả hàng hóa vào EU có nguồn gốc giao hàng từ nước thứ ba đều thuộc diện chịu thuế VAT và phải khai báo hải quan. Vậy quy định này ảnh hưởng cụ thể như thế nào đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam và doanh nghiệp làm thế nào để tuân thủ quy định của EU?