+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ: Mở ra nhiều triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư
+ Giá vàng tiếp tục duy trì ở mức cao
+ Mặt bằng lãi suất đang được thiết lập ở mức thấp