Nội dung chính số ra ngày 3/11/2020
+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE
+ Dự thảo quy định việc ngân hàng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp
+ Giá vàng đi ngang, USD ít biến động