+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Triển vọng xuất khẩu chè năm 2021 vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan
+ Vàng tăng giá, USD điều chỉnh nhẹ
+ Điều hành CSTT năm 2020: Giữ ổn định trước nhiều biến động