+ Chi phí thương mại trong thời kì đại dịch COVID-19
+ Kinh tế tuần hoàn: hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam
+ Phát triển tài chính cá nhân của hộ gia đình ở nông thôn trong giai đoạn hội nhập kinh tế
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm cùng nhích tăng