+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ ECB không còn lựa chọn nào khác ngoài tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát
+ Giá vàng nhích tăng, USD vẫn neo cao
+ Cơ hội vay vốn mua nhà vẫn rộng mở