Ngân hàng CIBC của Canada đã điều chỉnh dự báo về giá vàng và bạc. Mặc dù dự báo mới được điều chỉnh giảm so với trước đây, song ngân hàng này vẫn lạc quan giá vàng sẽ có cơ hội quay trở lại mức 2.000 USD/ounce vào năm 2022.