+ Cập nhật thị trường lợn hơi và thịt lợn
+ Ấn Độ mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển thủy sản
+ Thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi khởi sắc nhờ tâm lý vững tin
+ Giá vàng ít biến động, USD dao động theo biên độ hẹp