+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số vào XTTM
+ Bộ NN&PTNT yêu cầu siết chặt kiểm soát cá tầm giá rẻ nhập lậu từ Trung Quốc
+ Chính sách tài chính hướng tới nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của một số nước châu Á
+ Giá vàng trồi sụt, USD điều chỉnh nhẹ