+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Trung Quốc đối diện với làn sóng vỡ nợ doanh nghiệp
+ Giá vàng lao dốc, USD điều chỉnh nhẹ
+ Tốc độ tăng trưởng tín dụng được cải thiện