+ Tổng quan thị trường nông sản
+ VSSA: Không có hiện tượng thiếu hụt đường trong tháng 10 và các tháng tới
+ Giá vàng, tỷ giá trung tâm cùng giảm
+ Cao su Osaka tăng giá phiên thứ sáu liên tiếp