+ Phát triển bền vững đối tác toàn diện Việt Nam - EU
+ Thêm nhiều cơ sở và vùng trồng sầu riêng được cấp mã số xuất khẩu
+ Fitch cảnh báo hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ do rủi ro vỡ nợ
+ Cần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực thanh toán