+ Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa do dịch COVID-19
+ Những khó khăn còn tồn tại của ngành khai thác thủy sản
+ Nhiều doanh nghiệp châu Âu lạc quan về triển vọng doanh thu trong năm 2021