+ Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tới
+ Kiểm tra, rà soát điều kiện hoạt động các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng
+ Dệt may châu Á chịu tác động nặng nề do COVID-19
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 23/10