+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Hoạt động kinh doanh ở Mỹ tăng cao nhất trong vòng 13 tháng
+ Giá vàng trồi sụt, USD điều chỉnh nhẹ
+ Nhiều kỳ vọng từ quyết sách giảm lãi suất của NHNN