+ Nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư kinh doanh và các giải pháp, chính sách phục hồi kinh tế của Việt Nam
+ Tổng quan thị trường phân bón và dự báo
+ Giá vàng đi ngang, USD tăng
+ Những lĩnh vực có nợ xấu cao cần lưu ý