Nội dung chính số ra ngày 25/9/2020
+Tổng quan thị trường bất động sản
+ Kinh tế Mỹ còn đối diện với triển vọng bấp bênh
+ Giá vàng xuống mạnh, USD nhích tăng
+ Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tín dụng các tháng cuối năm