+ Tổng quan thị trường tài chính - ngân hàng
+ Trung Quốc điều chỉnh chính sách thuế của gần 900 mặt hàng nhập khẩu
+ Vàng lên giá mạnh, USD ổn định
+ Dầu tăng giá hơn 2%