+ Xây dựng dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
+ Mía đường Việt vẫndè chừng nhập lậu
+ Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm
+ Giá vàng trồi sụt, tỷ giá trung tâm của VND với USD tiếp tục tăng