+ Nhu cầu về thủy sản dự báo sẽ khôi phục mạnh
+ Nhìn lại hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 1/2021 theo số liệu hải quan
+ Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: Thành tựu năm 2020 và định hướng năm 2021