Nội dung chính số ra ngày 24/9/2020
+ Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
+ Điều tra chống bán phá giá đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan
+ Chủ nghĩa bảo hộ sẽ gây tổn thất lớn cho kinh tế thế giới
+ Giá vàng, tỷ giá USD không biến động nhiều