+ Tình hình XNK hàng hóa của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2023 theo số liệu hải quan
+ Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động thẩm định giá
+ Nợ toàn cầu lên mức cao kỷ lục
+ Mặt bằng lãi suất còn cao do nhiều nguyên nhân