Nội dung chính số ra ngày 23/9/2020
+ Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng/2020
+ Việt Nam xuất khẩu gần 3,8 tỉ USD sang EU trong tháng 8
+ Kinh tế Eurozoneđối diện với triển vọng kém tươi sáng
+ Giá vàng xuống mạnh, tỷ giá trung tâm tăng