+ Hợp tác logistics Việt Nam với khu vực Trung Đông, Châu Phi để thúc đẩy phát triển thương mại
+ Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới
+ Nhiều NHTW thế giới giữ nguyên lãi suất
+ Ngân hàng tăng bộ đệm phòng ngừa rủi ro nợ xấu