+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Kinh tế Trung Quốc tiếp tục có dấu hiệu phục hồi
+ Giá vàng dao động đa chiều, USD giữ ổn định
+ Giá cao su tại Osaka lên mức cao 3 năm