+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Lạm phát tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
+ Giá vàng đi ngang, USD điều chỉnh nhẹ
+ Nợ công vay nhiều nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao