Nhu cầu thép thế giới năm 2021 sẽ hồi phục mạnh mẽ
Lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp
Giá đồng tăng, giá nhôm cao nhất gần 3 năm