+ Tổng quan thị trường nông sản
+ Tháo gỡ khó khăn, sớm mở cửa các mặt hàng nông, thủy sản có thế mạnh sang Trung Quốc
+ Giá vàng đi xuống, USD dao động nhẹ
+ Tín dụng tiêu dùng còn nhiều dư địa