+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Kinh tế toàn cầu vẫn đối diện khó khăn khi lãi suất còn tăng
+ Giá vàng lên nhẹ, USD dần hạ nhiệt
+ Ưu tiên nguồn vốn, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách