+ Tổng quan tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tháng 6 và 6 tháng 2021 theo số liệu hải quan
+ Tổng quan thị trường phân bón tháng 6/2021 và dự báo
+ Giá vàng giảm song vẫn neo ở mức cao
+ Ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt