+ VSSA: Lượng đường nhập khẩu tăng đột biến là hiện tượng không bình thường
+ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA
+ Nước Mỹ mâu thuẫn về giải pháp phục hồi kinh tế
+ Giá vàng lình xình, USD tăng nhẹ