+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Kinh tế Trung Quốc duy trì được đà tăng trưởng
+ Vàng tăng giá mạnh, USD tiến nhẹ
+ Giải pháp để các TCTC góp phần đẩy lùi tín dụng đen