Nội dung chính số ra ngày 21/9/2020
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 18/09
+ Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA
+ Dệt may Việt Nam có sức hút lớn với nhà đầu tư châu Âu
+ Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bông Mỹ lớn nhất thế giới
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần đến ngày 18/09