+ Tổng quan thị trường tài chính-ngân hàng
+ Thấy gì qua cơn sốt địa ốc toàn cầu
+ Giá vàng trồi sụt, USD dao động nhẹ
+ Các ngân hàng được giảm bớt áp lực trích lập dự phòng rủi ro