+ Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2023
+ Xem xét thấu đáo điều kiện, khả năng giải ngân mới đề xuất dự án đầu tư
+ Gánh nặng nợ toàn cầu vẫn ở mức cao
+ Ngân hàng phải linh hoạt hơn trong cấp hạn mức tín dụng để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn