+ Tổng quan thị trường nông, thủy sản
+ 6 nhiệm vụ chung của liên Bộ Công Thương - Nông nghiệp về cung ứng hàng hóa thiết yếu
+ Vàng lên giá nhẹ, chênh lệch giá mua-bán vẫn ở khoảng rộng
+ Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục thu hút các quỹ đầu tư ngoại