+ Hoạt động thương mại năm 2020: Vượt sóng thành công
+ ECB có thể không cần tăng cường kích thích tiền tệ
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng điều chỉnh nhẹ
+ Lạc quan hơn trong xử lý nợ xấu