Nội dung chính số ra ngày 19/9/2020
+ Thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Xinh-ga-po lên tầm cao mới
+ Giá heo hơi đang có xu hướng tăng trở lại
+ GDP toàn cầu có thể giảm 4,5% trong năm 2020
+ Vàng lên giá nhẹ, USD ít biến động