+ Kết nối cơ hội giao thương, thúc đẩy thương mại Việt - Trung
+ Hướng đến phát triển xuất khẩu bền vững
+ Fed sẽ tiếp tục mua trái phiếu cho đến khi nền kinh tế trở lại trạng thái toàn dụng
+ Giá vàng bán ra neo giữ ở quanh mốc 55,6 triệu đồng/lượng