+ Áp lực cạnh tranh sẽ tăng khi tham gia RCEP
+ Dự báo xuất khẩu rau quả chế biến sẽ tăng từ 14 - 17% năm 2020
+ Bàn về phát triển dịch vụ tài chính cá nhân ở Việt Nam
+ Giá vàng, tỷ giá USD cùng điều chỉnh nhẹ