* Chính thức áp thuế CBPG, CTC đường Thái Lan lên hơn 47%
* Ưu đãi đầu tư với dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt trong khu kinh tế
* Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 5 và 5 tháng/2021