+ Tổng quan thị trường bất động sản
+ Thị trường tiêu dùng Trung Quốc tiếp tục khả quan
+ Giá vàng tiếp tục bật lên, tỷ giá trung tâm VND với USD giảm
+ Giá cà phê cao nhất 3 tháng, đường tăng