+ Phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững GĐ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
+ Tình hình NK tôm từ các TT chính năm 2023 và triển vọng XK tôm Việt những tháng cuối năm
+ Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc những tháng cuối năm
+ Diễn biến thị trường lúa gạo tuần 11-15/09
+ Thị trường sắt thép thế giới tuần đến ngày 15/09