+ Hiệp định Thương mại tự do Lục địa châu Phi và cơ hội cho giao thương của Việt Nam
+ Xuất khẩu sắn sang Nhật Bản tăng mạnh
+ Triển vọng thị trường lương thực toàn cầu
+ Vượt qua thách thức, thị trường tài chính ASEAN tiếp tục phát triển