+ Nhiều mặt hàng xuất khẩu rộng cửa vào Anh nhờ UKVFTA
+ Để ngành logistics Việt Nam phát triển
+ Khung pháp lý về tiền kỹ thuật số tại Nhật Bản, Canada và thực tiễn ở Việt Nam
+ Vàng tăng giá, USD ít biến động