+ Tổng quan thị trường năng lượng
+ Chính thức ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP
+ Giá vàng tăng, tỷ giá trung tâm VND với USD giảm
+ VNDIRECT: Tỷ giá sẽ ổn định từ nay đến cuối năm