+ Nhìn lại một số thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
+ Nâng cao hiệu quả triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA
+ Đợt tăng giá của quặng sắt có thể chấm dứt vào nửa cuối năm nay
+ Điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần hỗ trợ KT trong nước phục hồi